Kontakt

Vi är tre stycken i familjen som är delägare i kenneln. Alla finns tillgängliga på samma adress. Hemtelefonnummer 0221-420 57

Hammarbacken

Vedbo 2    

731 92 Köping


Eva Åkerlund

0702-81 13 87

Mats Åkerlund

0703-52 48 85

Milly Åkerlund

0702-72 60 72